🔎

A - Scheepvaart en het milieu

Scheepvaart is essentieel voor de wereldeconomie: meer dan 90% van de wereldwijde handel gaat over zee. ‘Zonder scheepvaart zou de ene helft van de wereld verhongeren en de andere helft bevriezen’, aldus IMO. Scheepvaart is bovendien een van de minst milieuonvriendelijke vormen van commercieel transport. Maar de milieuprestaties van scheepvaart kunnen nog beter. Scheepvaart heeft een aantal negatieve gevolgen voor het maritieme milieu door ondermeer:

  • luchtemissies
  • huishoudelijk afval (vaste stoffen)
  • afvalvloeistoffen (sewage)
  • olielozing (geen lading)
  • aangroeiwerende systemen (anti-fouling)
  • ballastwater (invasieve soorten)
  • onderwatergeluid
  • verbrandingsoven (incinerator)
  • lading
  • scheepsontmanteling

In 1973 heeft de IMO de International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) aangenomen. Die heeft de vervuiling door de internationale scheepvaart sterk verminderd. Andere IMO-conventies betreffen het gebruik van anti-fouling (aangroeiwerende systemen) op schepen, het verplaatsen van uitheemse soorten in ballastwater en een milieuvriendelijke recycling van schepen.  

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘A - Scheepvaart en het milieu’