🔎
12-12-2018

150 deelnemers aan Nederlands-Belgisch symposium over de mondiale 0,50%-zwavelnorm

150 deelnemers aan Nederlands-Belgisch symposium over de mondiale 0,50%-zwavelnorm

Het seminar ‘Scheepsbrandstof en de mondiale zwavelnorm 2020’ op 12 december 2018 over de invoering van de strenge brandstofregelgeving gaf 140 deelnemers antwoord op zeer veel vragen die leven in de sector. Tijdens het seminar kwamen specialisten uit de sector aan het woord om te informeren en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst is georganiseerd door de partners van het Platform Schone Scheepvaart en een aantal Belgische partijen met Jean-Louis Vandevoorde als dagvoorzitter.

In verschillende blokken werd telkens een deelonderwerp van de zwavelnorm 2020 besproken. In het eerste blok is gekeken naar de beschikbaarheid van verschillende soorten brandstof. Daarna is inzicht gegeven in kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van laagzwavelige brandstoffen en de gevolgen voor motoren. Conclusie is dat er verschillende soorten nieuwe brandstoffen op de markt komen en dat een aantal daarvan problemen zouden kunnen opleveren. De voorzitter van de ISO werkgroep die zich bezig houdt met de herziening van de ISO norm gaf tekst en uitleg over het herzieningsproces.

Na de lunch is eerst een business case voor scrubbers besproken en is er uitgelegd hoe het nu precies zit met het waswater van scrubbers en de verschillen in regelgeving tussen landen onderling. Vervolgens is door zowel Nederlandse als Belgische handhavers uitgelegd hoe de handhaving van de nieuwe norm in zijn werk gaat en welke ervaring er is opgedaan sinds de invoering van de SECA op de Noordzee. Tot slot is er tekst en uitleg gegeven over het nieuwe bunker licentie systeem dat verschillende havens in gaan voeren. Als afsluiter was er een blik op de bredere energietransitie en het transitiepad naar de emissieloze toekomst.
 
Toon alle nieuwsberichten