🔎

Nieuws

Seminar ‘Energietransitie in de zeevaart’

Tijdens het komende seminar van het Platform Schone Scheepvaart hoor je hoe experts vanuit verschillende invalshoeken de energietransitie in de zeevaart zien. Zij nemen je mee in hun wereld van regelgeving, technologie aan boord en havens en vertell

Lees verder

Webinar: Waar staat IMO, EU en Nederland met de vergroening van de zeescheepvaart?

Een webinar over de stand van zaken van regelgeving voor de vergroening van de sector. Vier sprekers geven een toelichting op hoe de sector op dit moment werkt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en de regelgeving die in ontwikkeling is om aan

Lees verder

(VOL) Seminar Platform Schone Scheepvaart: Energietransitie in de zeevaart

Op dinsdag 3 december 2019 organiseert het Platform Schone Scheepvaart in Harderwijk (GLD) een seminar met als titel ‘Energietransitie in de zeevaart’. Mede gelet op veranderende regelgeving op het gebied van luchtemissies van de zee

Lees verder

Seminar IMO: What‘s next geeft totaaloverzicht van emissie- en milieuregelgeving

Een boeiend seminar waar in één middag een totaaloverzicht werd gegeven van de verschillende dossiers op het gebied van emissies en milieuregelgeving voor de zeescheepvaart. Verschillende topics kwamen aan bod, waaronder: nieuwe mi

Lees verder

Seminar ‘IMO: What‘s next?‘ op dinsdag 18 juni 2019

Wilt u in één middag een totaaloverzicht krijgen van de verschillende dossiers op het gebied van emissies en milieuregelgeving voor de zeescheepvaart? Schrijf u dan in voor het seminar ‘IMO: What’s next?’ op dinsdagmi

Lees verder

150 deelnemers aan Nederlands-Belgisch symposium over de mondiale 0,50%-zwavelnorm

Het seminar ‘Scheepsbrandstof en de mondiale zwavelnorm 2020’ op 12 december 2018 over de invoering van de strenge brandstofregelgeving gaf 140 deelnemers antwoord op zeer veel vragen die leven in de sector. Tijdens het seminar kwamen sp

Lees verder

Seminar ‘Scheepsbrandstof en de mondiale zwavelnorm 2020’

Woensdag 12 december 2018 organiseren diverse Belgische partijen in samenwerking met de Nederlandse partners van het Platform Schone Scheepvaart in Breda een seminar over de mondiale zwavelnorm 2020. Een jaar voor ingang van de strengere zwavelno

Lees verder

Dé oplossing voor CO2-reductie bestaat (nog) niet, dus zoek de juiste combinatie!

Wat is de prijs van CO2? Is LNG een wenselijke tijdelijke oplossing? Zou het niet vooral moeten draaien om efficiency, efficiency, efficiency? Het zijn zomaar drie vragen die opkomen tijdens het seminar ‘Samenwerking om doelstellingen klima

Lees verder

Programma seminar 23 mei bekend!

Het Platform Schone Scheepvaart organiseert op woensdag 12 december 2018 het seminar ‘Scheepsbrandstof en de mondiale zwavelnorm 2020’.    Het programma bestaat uit verschillende blokken waarbij telkens een deelonderwerp

Lees verder

Levendig seminar over scheepsrecycling en Inventarisatie van gevaarlijke stoffen (IHM)

Woensdag 6 december organiseerde het Platform Schone Scheepvaart een seminar over scheepsrecycling en Inventarisatie van gevaarlijke stoffen (IHM). De sprekers wisten inhoudelijk te boeien en veel nuttige informatie te geven. Doordat de aanwezige

Lees verder

Breed consortium op de bres voor schone scheepvaart

De zeven partners van het Platform Schone Scheepvaart vieren dat inmiddels al tien jaar wordt samengewerkt om de scheepvaart schoner te maken. Zo zijn bijvoorbeeld tientallen evenementen georganiseerd om bewustwording te vergroten, innovaties op

Lees verder

Platform Schone Scheepvaart viert 10 jarig bestaan met jubileumseminar

In 2007 werd het Platform Schone Scheepvaart opgericht. Met het jubileumseminar, dat woensdag 6 september plaats vond, vierden we het tienjarig bestaan, door terug te kijken en vooruit te blikken. Dagvoorzitter Martin Dorsman keek terug op de afg

Lees verder

Big data biedt kansen voor brandstofbesparing voor de scheepvaart

In het eerste seminar van Platform Schone Scheepvaart in 2017 stonden de thema’s big data en walstroom voor zeeschepen centraal. Op woensdagmiddag 8 maart werden zeventig deelnemers in de authentieke Rokerij aan de Tweede Haven in Schevenin

Lees verder

Veel interesse in de actuele IMO- en EU-regelgeving over luchtemissies

Tijdens het laatste symposium van het Platform Schone Scheepvaart in 2016 kregen de deelnemers een overzicht van de bestaande IMO- en EU-regels aangaande luchtemissies van de zeescheepvaart. Op woensdagmiddag 7 december werden ruim tachtig deelne

Lees verder

‘Incentives kunnen zorgen voor versnelling in verduurzaming van de scheepvaart, maar samenwerking tussen incentives providers is gewenst.’

Op 6 oktober 2016 kwamen ongeveer 60 deelnemers bijeen in het Prodock Amsterdam om meer te weten te komen over verschillende financiële incentives voor verduurzaming van de scheepvaart. Dagvoorzitter Sibrand Hassing, Director Fleet Operation

Lees verder

‘Inwerkingtreding ballastwaterverdrag: Goede voorbereiding en kennis van zaken nodig‘

Op woensdag 22 juni 2016 kwamen ongeveer 65 deelnemers bijeen in het Expertise Informatie Centrum Mainport Rotterdam om geïnformeerd te worden over het ballastwaterverdrag, handhaving en methoden voor de behandeling van ballastwater. Volgens

Lees verder

Werkbezoek Platform Schone Scheepvaart aan Graniet Import Benelux

Op maandagmiddag 30 mei 2016 bracht een aantal afgevaardigden van het Platform Schone Scheepvaart een bezoek aan het schip de Yeoman Bontrup om een scrubberinstallatie van dichtbij te bekijken. De Yeoman Bontrup is één van de schepe

Lees verder

‘Bereiken van verbeterde energie-efficiëntie is een vat vol keuzes‘

Ook in 2016 zet het Platform Schone Scheepvaart zich weer in voor het delen van kennis met betrekking tot reductie van emissies van schepen. In het eerste seminar van dit jaar gingen acht sprekers in op de mogelijkheden om een verbeterde energie-

Lees verder

Financiering van groene technologie op bestaande schepen blijft een enorme uitdaging

Op woensdagmiddag 9 december kwamen 55 deelnemers bij het Havenbedrijf Rotterdam bijeen tijdens het vierde seminar van 2015 van Platform Schone Scheepvaart over de financiering van groene technologie aan boord. Een beperkte beschikbaarheid aan pu

Lees verder

Duurzaamheid, prijs, milieuwetgeving, beschikbaarheid en brandstofkwaliteit belangrijke factoren bij keuze alternatieve scheepsbrandstoffen.

Tijdens het seminar ‘Alternatieve scheepsbrandstoffen; Welke factoren bepalen de keuze?’ werd gesproken over keuzemogelijkheden van reders voor alternatieve brandstoffen. Een kleine 60 deelnemers waren 15 oktober te gast bij het congr

Lees verder

Verladers en reders kiezen voor een balans tussen winstgevendheid, energie efficiëntie én milieu-zuinigheid

Tijdens het seminar ‘Monitoren, rapporteren, verifiëren en reduceren van CO2-emissies’ van Platform Schone Scheepvaart werd gesproken over ontwikkelingen op het gebied van energie efficiëntie. Ongeveer 50 deelnemers kwamen w

Lees verder

Verordening (EU) 2015/757 aangaande een MRV-systeem voor maritieme emissies gepubliceerd

Na akkoord van zowel het Europees Parlement als de Europese Milieuraad, is de Verordening (EU) 2015/757 voor een Europees MRV-systeem afgelopen week gepubliceerd in het EU-publicatieblad. Op woensdag 26 november j.l. was er al een akkoord bereikt

Lees verder

Actuele onderwerpen centraal in seminars Platform Schone Scheepvaart

Het doel van het Platform Schone Scheepvaart, opgericht in 2007, is het uitwisselen en breed verspreiden van kennis en ervaringen die kunnen helpen om de emissies te verlagen. Zo worden er jaarlijks drie tot vier seminars georganiseerd over

Lees verder

Walstroom biedt een duurzame optie voor een specifiek aantal schepen, maar een gezonde business case blijft de uitdaging

Tijdens het seminar ‘Generatorstroom versus walstroom in de zeevaart’ van Platform Schone Scheepvaart werd gesproken over mondiale ontwikkelingen, het potentieel effect op de luchtkwaliteit, technische mogelijkheden voor walstroo

Lees verder

Havenbedrijf Amsterdam toegetreden tot het Platform Schone Scheepvaart

Het Platform Schone Scheepvaart is met het toetreden van Havenbedrijf Amsterdam een nieuwe partner rijker. Dit maakte Henri van der Weide, beleidsadviseur van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam NV, woensdag 4 maart bekend tijdens

Lees verder

Seminar Emissies in de Haven: “Havens zetten zich in voor verbetering van de luchtkwaliteit en terugdringen van vervuiling van het water.”

In het laatste seminar van 2014 van het Platform Schone Scheepvaart kwamen vertegenwoordigers van verschillende havens en overheidsinstellingen aan het woord. Welke acties worden ondernomen om havens zo schoon en efficiënt mogelijk in te ric

Lees verder

Seminar Inwerkingtreding Zwavelregelgeving: 1 januari 2015 komt snel dichtbij!

Op woensdagmiddag 8 oktober vond het Seminar Inwerkingtreding Zwavelregelgeving ‘De laatste ins- en outs voor 1 januari 2015’ plaats op het Bouw & Infra park in Harderwijk. Het seminar over dit actuele thema werd georganiseerd doo

Lees verder

CO2 Seminar: “Verzamelen van verkeerde data, leidt tot verkeerde wetgeving.”

Het Platform Schone Scheepvaart sloot 2013 af met een dynamisch seminar over het meten, monitoren en reduceren van CO2 emissies. Ongeveer 60 deelnemers kwamen woensdag 18 december naar het Regardz Airport Hotel in Rotterdam om te praten over de v

Lees verder

Black Carbon, één van de onderwerpen nieuw op de IMO agenda

IMO, What’s next? Dat was de vraag die centraal stond tijdens het druk bezochte seminar van Platform Schone Scheepvaart dat op 2 oktober plaats vond in het Delta Hotel te Vlaardingen. Meer dan 80 deelnemers spraken over onderwerpen van de I

Lees verder

Stippel op Europort uw eigen ‘Groene’ beursroute uit

Europort 2013 heeft dit jaar wederom een Groene Route van Europort Exposanten die  de ‘Green Route’ status hebben weten te bemachtigen. Want een groene markering op de algemene beursplattegrond en een exclusief Green Route deelne

Lees verder

Laatste ontwikkelingen MARPOL toegelicht

Met het laatste nieuws een week na IMO’s 65e Maritime Environmental Protection Committee (MEPC) vond op 23 mei het MARPOL seminar plaats in Harderwijk gerealiseerd door Platform Schone Scheepvaart in samenwerking met het Ministerie van Infr

Lees verder

Duurzame oplossingen lonen

Het seminar ‘Markt & Milieu’ van het Platform Schone Scheepvaart op 20 maart speelde in op het duurzaamheidsvraagstuk in de maritieme sector. In een zaal gevuld met 40 mensen stond de vraag centraal hoe de markt met verduurzaming

Lees verder

Platform Schone Scheepvaart koppelt kennis uit de hele keten

Integraal vergroenen Een nieuwe naam en veel belangstelling van bedrijven om toe te treden markeren het 5-jarig bestaan van het Platform Schone Scheepvaart, voorheen Platform Scheepsemissies. Als kennisbank, sectoroverschri

Lees verder

Communicatie essentieel voor inzet van efficiente schepen

Tijdens het seminar Design for Purpose, georganiseerd door het Platform Scheepsemissies op 12 december 2012, bleek het belang van communicatie en afstemming in de gehele keten voor het ontwerpen en bouwen van efficiënte schepen.

Lees verder