🔎
04-10-2013

Black Carbon, één van de onderwerpen nieuw op de IMO agenda

Black Carbon, één van de onderwerpen nieuw op de IMO agenda

IMO, What’s next? Dat was de vraag die centraal stond tijdens het druk bezochte seminar van Platform Schone Scheepvaart dat op 2 oktober plaats vond in het Delta Hotel te Vlaardingen. Meer dan 80 deelnemers spraken over onderwerpen van de IMO agenda als ballastwater, biofueling, onderwatergeluid en black carbon.

Eelco Leemans, dagvoorzitter van het seminar en in het dagelijks leven directeur van Stichting de Noordzee en president van de internationale Clean Shipping Coalition, opende de middag met een introductie op het programma. IMO heeft de afgelopen tien jaar gewerkt aan regelgeving om de uitstoot van zeeschepen aanzienlijk terug te dringen. Dit heeft onder meer geresulteerd in het stellen van emissienormen voor CO2, NOx en SOx. Ook regelgeving op andere onderwerpen is continue in ontwikkeling, waarvan de meest in het oog springende onderwerpen tijdens het seminar aan bod kwamen.
 

Lees verder

 

Toon alle nieuwsberichten