🔎
28-05-2013

Laatste ontwikkelingen MARPOL toegelicht

Laatste ontwikkelingen MARPOL toegelicht

Met het laatste nieuws een week na IMO’s 65e Maritime Environmental Protection Committee (MEPC) vond op 23 mei het MARPOL seminar plaats in Harderwijk gerealiseerd door Platform Schone Scheepvaart in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het door maar liefst 110 deelnemers bezochte seminar gaf een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van het MARPOL verdrag.Chris Dijkmans van de Inspectie IL&T stuurde de middag aan als dagvoorzitter.

Als eerste spreker ging Marja Tiemens (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) de diepte in over MARPOL annex IV (sanitair afval) en V (huishoudelijk afval). Binnen annex IV is de Baltic per 1 januari 2013 aangemerkt als een bijzonder gebied. Dit heeft consequenties voor passagiersschepen die in dit gebied actief zijn. Ze besteedde ook bijzondere aandacht aan ‘solid bulk’ waarvoor sinds 2012 criteria gelden onder MEPC 219(63). “Tot 31 december 2015 mag er buiten bijzondere gebieden toch geloosd worden als wordt voldaan aan 5 criteria”, zo gaf ze aan als afsluiter over lopende discussie.

Vervolgens ging Jaap Kolpa in op MARPOL annex VI (luchtverontreiniging). Hij gaf aan dat de SOx criteria zijn aangescherpt. De EU zal sowieso vasthouden aan de norm van 0,5% per 2020 ongeacht of IMO dit ook doet of er uitstel komt tot 2025. Ten aanzien van de mogelijke NECA Noordzee en Het Kanaal merkte hij op dat de discussie nog loopt. In juni zal hierover een rapport verschijnen in verband met mogelijk modal shift effect. Sibrand Hassing besteedde aandacht aan de EEDI, SEEMP en EEOI. De gewenste impact van deze maatregelen zijn: meer energie efficiëntie, andere brandstofkeuze en vooral inzet op lage snelheid schepen. Het brengt ook risico’s met zich mee ten aanzien van nieuwbouwkosten en modal shift. Hij sloot af met het succesje dat Nederland recentelijk tijdens MEPC65 bereikte qua correctie voor kleinere cargo schepen. Na de sprekers vanuit het Ministerie ging Meindert Vink (Inspectie IL&T) in op de handhaving.

De handhaving richt zich op het checken van aanwezigheid van certificaten, clear grounds en familiariteit van de bemanning. Bij annex V hoeft geen certificaat aanwezig te zijn, wel een logboek. Cees-Willem Koorneef van het Havenbedrijf Rotterdam besteedde aandacht aan gezamenlijk toezicht van de Havenmeester en het Ministerie. Via een ‘live’ demonstratie liet hij zien hoe men omgaat met MARPOL inspecties. Tenslotte belichtte Michiel Verhulst van Marin hoe het EEDI verificatieproces in de praktijk werkt. Attained EEDI en required EEDI moeten uiteindelijk naar elkaar toe groeien.Het seminar werd afgesloten met een levendige discussie gevolgd door een borrel. Er is veel nieuwsgierigheid naar de Nederlandse rol met betrekking tot MARPOL binnen IMO. Het aantal deelnemers toonde aan dat het een onderwerp is dat leeft in de sector. Dit seminar bleek een geslaagde methode om kennis over de MARPOL ontwikkelingen over te dragen en uit te wisselen.
 

Toon alle nieuwsberichten