🔎

Disclaimer

Het Platform Schone Scheepvaart stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website en is het gebruik van enige informatie verkregen middels deze website voor het risico van de gebruiker.

Het Platform Schone Scheepvaart aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Indien het Platform Schone Scheepvaart opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Indien u de maker bent van werk welke is gepubliceerd op deze website en dit werk is gewijzigd of wordt gewijzigd, dan kunt u dat aangeven via de contactpagina. De gegevens zullen dan dienovereenkomstig z.s.m. worden aangepast.

Het Platform Schone Scheepvaart doet haar best om bronnen van de gepubliceerde rapporten, teksten, foto‘s, illustraties, grafisch materiaal en logo‘s te vermelden op deze website. Mocht u desondanks als rechtmatige eigenaar bezwaar hebben tegen publicatie of mist u een vermelding, dan kunt u contact opnemen met het Platform Schone Scheepvaart.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de deelnemers aan het platform: zie contactpagina.

http://www.schonescheepvaart.nl/contact

Cookiebeleid

Cookiewet

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies‘ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam op, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt deze website?

Deze website maakt alleen gebruik van cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in de bezoekerstatistieken.