🔎
15-12-2012

Communicatie essentieel voor inzet van efficiente schepen

Communicatie essentieel voor inzet van efficiente schepen

Tijdens het seminar Design for Purpose, georganiseerd door het Platform Scheepsemissies op 12 december 2012, bleek het belang van communicatie en afstemming in de gehele keten voor het ontwerpen en bouwen van efficiënte schepen.


Acht sprekers vanuit elk een andere rol in de keten spraken over hun ervaringen in relatie tot efficiëntere schepen. De 55 deelnemers, bestaande uit rederijen, werven, scheepsbouwers, toeleveranciers en beleidsmakers, reageerden enthousiast op dit totaalbeeld.


David Anink van Scheepsbouw Nederland schetste de totstandkoming van IMO’s Energy Efficiency Design Index, dat vanaf januari 2013 van kracht wordt. Hij liet zien dat deze index niet goed toe te passen valt op kleine schepen, omdat er geen rekening is gehouden met de zeer uiteen liggende operationele werkwijzen van elk schip, wat zeer veel invloed heeft op deadweight, brandstofverbruik en uitstoot van emissies. Scheepsbouw Nederland heeft in samenwerking met Conoship en het MARIN extra factoren gedefinieerd, welke nu bij de IMO ter goedkeuring liggen om kleine schepen te compenseren.


Ruud Jongbloed van TNO liet zien dat je bij het ontwerpen van een schip op verschillende niveaus tijdig keuzes moet maken, afhankelijk van het doel van het schip en het scheepstype. Er zijn veel tools en berekeningen beschikbaar, waardoor deze keuze geïnformeerd kan worden gemaakt.


Guus van der Bles van Conoship sprak over econologie; bij het ontwerpen van een schip moet je rekening houden met zowel economie als ecologie. Wanneer je deze beide factoren integreert in het ontwerp valt er qua efficiëntie nog veel te bereiken. Met aansprekende voorbeelden van projecten waarin Conoship met veel partners heeft samengewerkt, werd dit door hem geïllustreerd.


Marco Wiesehahn van de EVO schetste het milieubeleid vanuit het oogpunt van de verladers: milieuwetgeving dient alleen te worden ingevoerd als het milieueffect duidelijk zichtbaar is. Daarnaast pleitte hij voor het behoud van een level playing field.


Gaby Steentjes van Flinter Management liet zien met een zeer sprekend voorbeeld dat de marktomstandigheden kunnen veroorzaken, dat een schip wordt ingezet voor een heel ander doel dan waarvoor deze is gebouwd. Zijn voorbeeld schetste een duidelijk beeld dat een efficiënt schip veel meer is dan alleen een goed ontwerp.

Jan Gardeitchic van het Havenbedrijf Rotterdam sloot hierbij aan door te illustreren hoe je door een betere planning kan voorkomen dat “ook een efficiënt schip onzinnige tochtjes maakt”. Door meer en betere informatie en afstemming in de gehele keten beter te organiseren kan nog veel winst worden behaald.
Duidelijk werd uit de verschillende presentaties dat in de gehele keten dezelfde doelen worden beoogd, en dat meer dialoog. Dit werd benadrukt door dagvoorzitter Sibrand Hassing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het programma werd afgesloten met de onthulling van de nieuwe naam en logo van het Platform, nu het Platform Schone Scheepvaart, en de viering van het 5-jarig bestaan.
 

Toon alle nieuwsberichten