🔎
04-06-2015

Verordening (EU) 2015/757 aangaande een MRV-systeem voor maritieme emissies gepubliceerd

Verordening (EU) 2015/757 aangaande een MRV-systeem voor maritieme emissies gepubliceerd

Na akkoord van zowel het Europees Parlement als de Europese Milieuraad, is de Verordening (EU) 2015/757 voor een Europees MRV-systeem afgelopen week gepubliceerd in het EU-publicatieblad. Op woensdag 26 november j.l. was er al een akkoord bereikt over een Europees MRV-systeem in de trialoog tussen vertegenwoordigers van de Europese Milieuraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie en nu is dit akkoord bekrachtigd door deze publicatie.

De verordening wordt van toepassing op schepen die zwaarder zijn dan 5.000 ton, onafhankelijk van waar ze zijn geregistreerd. Met deze regelgeving wordt een nieuw systeem in het leven geroepen dat reders verplicht de CO2-uitstoot door schepen bij te houden, te rapporteren en te verifiëren.

Meer weten? Kom naar het seminar op 17 juni 2015 of klik hier

Toon alle nieuwsberichten