🔎

Ballastwater

Ballastwater wordt in schepen gebruikt om de diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip te verbeteren wanneer het schip niet (volledig) geladen is. Jaarlijks wordt er ongeveer 10 miljard ton ballastwater over de wereld getransporteerd. Naar schatting liften er in dit ballastwater voortdurend zo'n 10.000 organismen mee. Daarmee is de scheepvaart volgens de Nature Conservancy de grootste oorzaak van de introductie van invasieve soorten in zee wereldwijd.

De introductie van uitheemse soorten is een van de grootste bedreigingen voor mariene ecosystemen. Omdat een nieuw geïntroduceerde soort vaak geen natuurlijke vijanden heeft kan de populatie onbeperkt groeien; de soort wordt 'invasief'. Dit heeft vaak grote, onomkeerbare gevolgen voor het ecosysteem. Volgens de Nature Conservancy is 84% van de mariene ecosystemen wereldwijd door invasieve soorten aangetast, waarbij 57% van de invasieve soorten zeer schadelijk was. 

Ook voor de economie en de menselijke gezondheid kunnen invasieve soorten grote gevolgen hebben. Zo heeft de ribkwal in de Zwarte en Kaspische Zee een negatief effect op de visindustrie en kan algenbloei mossels en andere schaaldieren besmetten en via de consumptie daarvan grote gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen. Ook de verspreiding van bacterieën zoals de Cholera-bacterie kan door de introductie van invasieve soorten bevorderd worden.

In 2004 heeft de IMO de International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments aangenomen. Deze conventie stelt voor dat alle schepen in 2016 zijn uitgerust met een behandelingssysteem dat vrijwel alle organismen die zich in het ballastwater bevinden doodt. 

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘Ballastwater’