🔎

VOS

VOS of ‘Vluchtige Organische Stoffen’ is de verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen: onder andere componenten van brandstoffen en vloeibare lading. VOS worden met name uitgestoten door ladingen: een groot deel komt vrij bij bijvoorbeeld het laden van olietankers. VOS vervuilen de lucht en dragen bij aan klimaatverandering.

De totale uitstoot van VOS als gevolg van het verschepen van benzine en ruwe olie bedraagt in de EU respectievelijk 0,07% en 0,8% van de totale VOS-emissie. In vergelijking met andere sectoren draagt de scheepvaart in de EU dus relatief weinig bij aan de uitstoot van VOS.

VOS worden net als NOx en SOx gereguleerd door MARPOL annex VI.

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘VOS’