🔎

Roet

Roet (of Black Carbon) ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel roet er als gevolg van de internationale scheepvaart vrijkomt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het milieu. Bovendien is er nog geen overeenstemming bereikt over een afgebakende definitie van Black Carbon. Hier wordt onderzoek naar gedaan binnen het milieucomité van de IMO (MEPC) en een aantal sub-comités. Wel is duidelijk dat Black Carbon ijs, bijvoorbeeld in de Noordelijke Ijszee, donkerder maakt waardoor het ijs minder straling van de zon terugkaatst en sneller opwarmt.

De komende jaren zullen er strengere maatregelen worden genomen om de emissie van CO2, SOx en NOx door de scheepvaart te reduceren. Deze reducties zullen in de praktijk ook bijdragen aan een reductie van Black Carbon-emissies.

Externe links:

IMO

IMO - Impact BC on the Arctic

Wikipedia

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘Roet’