🔎

Fijnstof

Fijnstof (of Particular Matter, PM) is de benaming voor in de lucht zwevende deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Tot fijnstof worden de deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. PM bestaat voornamelijk uit zwavel, as, verbrande smeerolie en onverbrande brandstof. Deze deeltjes kunnen na inademing niet uit het lichaam verwijderd worden door bijvoorbeeld hoesten maar komen in het ademhalingssysteem terecht en kunnen daar tot grote problemen leiden. Met name de kleinste deeltjes (< 2,5 micrometer) zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof draagt bij aan onder andere astma, hart- en longziekten en een kortere levensduur en belemmert bij chronische blootstelling de ontwikkeling van de longen bij kinderen.

De bijdrage van de scheepvaart aan het fijnstofgehalte verschilt per regio. In Noord-Europa varieert het aandeel van schepen van 5 tot 20%. In grote havens in de Verenigde Staten zoals de Port of Long Beach vormen schepen een van de voornaamste bronnen van fijnstof.  

De mogelijkheden

De uitstoot van fijnstof wordt niet gereguleerd door MARPOL annex VI, maar zal afnemen als de emissie van SOx strikter wordt gereguleerd.

Externe links:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘Fijnstof’