🔎

Verbrandingsoven (incinerator)

Een verbrandingsoven of incinerator wordt aan boord gebruikt voor het verbranden van kleine hoeveelheden afval. Het verbranden van afval aan boord van een schip is aan strenge regels gebonden. Niet alle soorten afval mogen worden verbrand en ook zijn er grenzen gesteld aan de regio's waar een incinerator niet of slechts onder bepaalde voorwaarden mag worden gebruikt.

Externe links:

IMO

Helcom, Baltische Zee

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘Verbrandingsoven (incinerator)’